3D Дизайн

3D Моделиране и текстуриране. Изграждане на концептуални модели и дизайн на продукти.  Интериорен дизайн.

В моментите, когато не можем да обрисуваме с думи това, което диктува въображението ни, на помощ идва 3D дизайнът. Всяка форма, текстура, идея или мисъл могат да бъдат претворени чрез 3D технологиите. 3D моделирането позволява всеки елемент да бъде пресъздаден в пълната му детайлност и цялостност, триизмерна визия, във всевъзможни комбинации и мотиви с разнообразни специални ефекти.