ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

Подготовка на различни графични и текстови материали за печат. Цветоотделяне.

За да стигне красиво оформеният печатен продукт до вашите ръце той минава през цикъл от операции, благодарение на които рекламната визия оказва търсеното естетическо и емоционално въздействие върху клиента. С помощта на умелите специалисти в областта на предпечата, всеки детайл от визията на печатното изделие - текст, изображение или графика, говорят ясно за бизнеса, който продуктът има за цел да представи.