ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

Фирмено и персонално брандиране. Изграждане на фирмени логa. Брандиране на офиси. Брандиране на автомобили. Дизайн за социални мрежи.

Целта, поставена пред графичният дизайн на всеки продукт или услуга не се изчерпва само със създаването на естетична визия и индивидуално стилово звучене. Брандингът е цялостната концепция за марката, нейното явно и скрито послание към клиента, предимствата и пред конкурентния продукт и харизматичната енергия, която тя носи, с цел да се настани трайно в съзнанието на потребителя. За постигането на тази цел е нужен пълният набор от графични техники, преплетени фино и умело в креативни идейни концепции.